Khóa hỗ trợ đào tạo Nhật Ngữ 6 tháng đầu tiên

Đây là khóa hỗ trợ đào tạo Nhật ngữ 6 tháng đầu tiên được MekongData tổ chức. Khóa học nhằm mục đích hỗ trợ cho các bạn Kỹ sư Công nghê thông tin tiếp cận và học Nhật ngữ trong thời gian ngắn. Nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ kiến thức cần thiết để có thể tham gia kỳ thi Năng lực Nhật ngữ được tổ chức vào ngày 7 tháng 12 tới.