Chủ tịch Kawai Kanji trong những chuyến công tác VN

Chủ tịch Kawai trong những chuyến công tác tại Việt Nam, Ngài thường đi ăn cùng nhân viên để hỏi thăm sức khỏe, trao đổi, giao lưu cùng nhân viên.