Môi trường làm việc

Dưới đây là một số hình ảnh giới thiệu môi trường làm việc của công ty tại trung tâm Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần ThơCác mục liên quan khác

Liên hệ

Phòng nhân sự

Điện thoại: 0292-3896-991 Gặp: Anh Đào (Ngày thường từ 9:00 giờ đến 16:00 giờ)