ideas

 

Lý tưởng

quote open

 

Trở thành công ty có các dịch vụ và sản phẩm được nhiều khách hàng tin tưởng và yêu chuộng nhất.quote close


 

 

Tiêu chí kinh doanh

quote open

 

Sử dụng công nghệ thông tin,
cống hiến ý tưởng cho cuộc sống nhiều tiện lợi hơn,
nhiều cảm động hơn.
quote close

 

Công nghệ thông tin, nguồn tài nguyên vô tận để chúng ta phát huy.

"Công nghệ thông tin là tài nguyên vô tận mà chúng ta dễ dàng phát huy nó, để thực hiện các sáng tạo, ý tưởng, phát minh vì sự tiện ích của khách hàng. Nó có sức mạnh đem lại sự đồng cảm, sự cảm động cho mọi người chúng ta."


Kết nối mọi người lại với nhau.

"Ở công nghệ thông tin, chúng ta dễ dàng kết nối mọi người lại với nhau, cung cấp và chia sẻ cho nhau niềm vui nỗi buồn và trí tuệ trong cuộc sống. Cung cấp cho nhau sự cảm động của mình có được trong cuộc sống. Điều đó nó đem lại cho mọi người thêm vui vẻ hơn, tự tin hơn, hạnh phúc hơn trong cuộc sống và công việc."


 

 

 

Khẩu hiệu

Làm việc chăm chỉ.
"Làm việc chăm chỉ vì tiện lợi cho khách hàng."

Hạnh phúc cho mình.
"Hạnh phúc vì thành quả của chúng ta được khách hàng tin dùng,
chính là động lực làm việc và sự trưởng thành của bản thân."

Hạnh phúc cho mọi người.
"Cống hiến nhiều hơn cho sự phồn vinh của đất nước và xã hội."
"Tạo thành tựu cho bản thân."