Thực tập thực tế

Các vị trí tuyển sinh thực tập tại công ty

  • Tuyển Sinh viên Thực tập thực tế chuyên ngành CNTT (Hết hạn ứng tuyển)

    Tuyển 03 Sinh viên Thực tập thực tế chuyên ngành CNTT năm 2017 tại MekongData

Tổng số 1 mẫu tin