Qui trình tuyển dụng

Bước 1 Đăng ký ứng tuyển công việc
* Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu trước khi gửi thông tin

down

Bước 2 Xét tuyển hồ sơ

down

Bước 3 Thông báo kết quả xét tuyển hồ sơ
Thông báo ngày thi viết

down

Bước 4 Thi viết

down

Bước 5

Thông báo kết quả thi viết
Thông báo ngày phỏng vấn

down

Bước 6 Phỏng vấn

down

Bước 7 Thông báo kết quả phỏng vấn
Thông báo ngày đi làm

 

 

 

Các mục liên quan khác


cty

Giới thiệu
Một số hình ảnh về công ty

cty

Tuyển dụng
Các vị trí đang tuyển dụng