Các vị trí tuyển dụng của công ty

Hiện tại chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng ở bất kỳ vị trí nào.

Nếu bạn có nhu cầu tìm việc và có hứng thú với công việc của chúng tôi. Vui lòng gởi hồ sơ ứng tuyển đến chúng tôi bằng cách đăng nhập và gửi thông tin ứng tuyển. Chúng tôi sẽ liên lạc đến bạn ngay khi có nhu cầu tuyển dụng.