Các vị trí tuyển dụng

Các vị trí tuyển dụng của công ty

 • Tuyển 05 Nhân viên Biên tập dữ liệu

  Công ty chúng tôi cần tuyển Nhân viên Biên tập dữ liệu làm việc tại Cần Thơ

 • Tuyển 10 Kỹ sư phần mềm chuyên về Magento, Odoo làm việc tại Cần Thơ

  Công ty MekongData cần tuyển dụng Kỹ sư phần mềm chuyên về Magento, Odoo làm việc tại Cần Thơ (Tầng 12, Tòa nhà Xổ Số Kiến Thiết, Số 29 Cách Mạng Tháng Tám, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

 • Tuyển Nhân viên Marketing Promotion

  Công ty chúng tôi cần tuyển 01 Nhân viên Marketing Promotion làm việc tại Cần Thơ

 • Tuyển 01 Nhân viên Hành chính - Nhân sự làm việc tại Cần Thơ (Hết hạn ứng tuyển)

  Công ty MekongData cần tuyển dụng 01 Kế toán -Nhân Sự làm việc tại trụ sở Công ty (Tầng 12, Tòa nhà Xổ Số Kiến Thiết, Số 29 Cách Mạng Tháng Tám, P. Thới Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

 • Tuyển 20 Nhân viên Biên tập dữ liệu (Hết hạn ứng tuyển)

  Công ty chúng tôi cần tuyển Nhân viên Biên tập dữ liệu làm việc tại Cần Thơ

 • Tuyển 03 Kỹ sư phần mềm làm việc tại Nhật (Hết hạn ứng tuyển)

  Công ty Cổ Phần Deltasoft cần tuyển 03 Kỹ sư cầu nối làm việc tại Nhật

 • Tuyển Nhân viên Marketing online (Hết hạn ứng tuyển)

  Công ty chúng tôi cần tuyển Nhân viên Marketing Online làm việc tại Cần Thơ

 • Tuyển Nhân Viên Hỗ Trợ Ngôn Ngữ (Hết hạn ứng tuyển)

  Công ty chúng tôi cần tuyển Nhân Viên Hỗ Trợ ngôn ngữ làm việc tại Cần Thơ

 • Tuyển Nhân viên Thiết Kế UI/UX (Hết hạn ứng tuyển)

  Công ty chúng tôi cần tuyển Nhân Viên Thiết Kế UI/UX làm việc tại Cần Thơ

 • Tuyển Nhân viên quản trị website (Hết hạn ứng tuyển)

  Công ty chúng tôi cần tuyển Nhân viên quản trị website làm việc tại Cần Thơ

 • Tuyển 05 Cộng Tác Viên Lập Trình tại Cần Thơ (Hết hạn ứng tuyển)

  Công ty MekongData cần tuyển dụng 05 Cộng tác viên Lập trình làm việc tại trụ sở Công ty (Lầu 4 Tòa nhà STS, Số 11B, Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

 • Tuyển Cộng Tác Viên Thu Thập Dữ Liệu Sản Phẩm (Hết hạn ứng tuyển)

  Công ty MekongData cần tuyển dụng 03 Cộng tác viên Thu thập dữ liệu sản phẩm ngắn hạn tại trụ sở Công ty (Lầu 4 Tòa nhà STS, Số 11B, Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

 • Tuyển 03 Nhân sự Sales Promotion - Marketing Online tại Cần Thơ (Hết hạn ứng tuyển)

  Công ty chúng tôi cần tuyển dụng 03 Nhân sự Sales Promotion - Marketing Online làm việc tại Cần Thơ

 • Tuyển 05 Cộng Tác Viên Lập Trình tại Cần Thơ (Hết hạn ứng tuyển)

  Công ty MekongData cần tuyển dụng 05 Cộng tác viên Lập trình làm việc tại trụ sở Công ty (Lầu 4 Tòa nhà STS, Số 11B, Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

 • Tuyển 01 Nhân sự Marketing Online tại Cần Thơ (Hết hạn ứng tuyển)

  Công ty chúng tôi cần tuyển dụng 01 Nhân sự Marketing Online làm việc tại Cần Thơ

 • Tuyển Cộng Tác Viên Thu Thập Dữ Liệu Sản Phẩm (Hết hạn ứng tuyển)

  Công ty MekongData cần tuyển dụng 02 Cộng tác viên Thu thập dữ liệu sản phẩm ngắn hạn tại trụ sở Công ty (Lầu 4 Tòa nhà STS, Số 11B, Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

 • Tuyển 03 Cộng Tác Viên Lập Trình tại Cần Thơ (Hết hạn ứng tuyển)

  Công ty MekongData cần tuyển dụng 03 Cộng tác viên Lập trình làm việc tại trụ sở Công ty (Lầu 4 Tòa nhà STS, Số 11B, Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

 • Tuyển Cộng Tác Viên Thu Thập Dữ Liệu Sản Phẩm (Hết hạn ứng tuyển)

  Công ty MekongData cần tuyển dụng 05 Cộng tác viên Thu thập dữ liệu sản phẩm ngắn hạn tại trụ sở Công ty (Lầu 4 Tòa nhà STS, Số 11B, Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

 • Tuyển 1 Nhân Viên Kế Toán - Nhân Sự làm việc tại Cần Thơ 11/2016 (Hết hạn ứng tuyển)

  Công ty MekongData cần tuyển dụng 01 Kế toán -Nhân Sự làm việc tại trụ sở Công ty (Lầu 4 Tòa nhà STS, Số 11B, Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

 • Tuyển Cộng Tác Viên Nhập Liệu Ngắn hạn (03 tháng) tại Cần Thơ (Hết hạn ứng tuyển)

  Công ty MekongData cần tuyển dụng 12 Cộng tác viên nhập liệu ngắn hạn (03 tháng) tại trụ sở Công ty (Lầu 4 Tòa nhà STS, Số 11B, Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

 • Tuyển 2 kỹ sư phần mềm làm việc tại Cần Thơ 06/2016 (Hết hạn ứng tuyển)

  Công ty MekongData cần tuyển dụng 02 kỹ sư phần mềm làm việc tại trụ sở Công ty (Lầu 4 Tòa nhà STS, Số 11B, Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

 • Tuyển 3 kỹ sư phần mềm làm việc tại Cần Thơ 04/2016 (Hết hạn ứng tuyển)

  Công ty MekongData cần tuyển dụng 03 kỹ sư phần mềm làm việc tại trụ sở Công ty (Lầu 4 Tòa nhà STS, Số 11B, Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

 • Tuyển 3 kỹ sư phần mềm làm việc tại Cần Thơ 01/2016 (Hết hạn ứng tuyển)

  Công ty MekongData cần tuyển dụng 03 kỹ sư phần mềm làm việc tại trụ sở Công ty (Lầu 4 Tòa nhà STS, Số 11B, Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

 • Tuyển Cộng Tác Viên Xử Lý Dữ Liệu (Hết hạn ứng tuyển)

  Công ty MekongData cần tuyển dụng 02 Cộng tác viên xử lý dữ liệu ngắn hạn tại trụ sở Công ty (Lầu 4 Tòa nhà STS, Số 11B, Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

 • Tuyển 3 kỹ sư phần mềm làm việc tại Cần Thơ 11/2015 (Hết hạn ứng tuyển)

  Công ty MekongData cần tuyển dụng 03 kỹ sư phần mềm làm việc tại trụ sở Công ty (Lầu 4 Tòa nhà STS, Số 11B, Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

 • Tuyển 1 Nhân Viên Kế Toán - Nhân Sự làm việc tại Cần Thơ 10/2016 (Hết hạn ứng tuyển)

  Công ty MekongData cần tuyển dụng 01 Kế toán -Nhân Sự làm việc tại trụ sở Công ty (Lầu 4 Tòa nhà STS, Số 11B, Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

 • Tuyển kỹ sư phần mềm làm việc tại Cần Thơ 09/2015 (Hết hạn ứng tuyển)

  Công ty MekongData cần tuyển dụng 03 kỹ sư phần mềm làm việc tại trụ sở Công ty Lầu 4 Tòa nhà STS, Số 11B, Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

 • Tuyển kỹ sư phần mềm làm việc tại Cần Thơ (Hết hạn ứng tuyển)

  Công ty MekongData cần tuyển dụng 03 kỹ sư phần mềm làm việc tại trụ sở Công ty Lầu 4 Tòa nhà STS, Số 11B, Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

 • Tuyển kỹ sư phần mềm làm việc tại CT (Tháng 7/2014) (Hết hạn ứng tuyển)

  Công ty MekongData cần tuyển dụng 03 kỹ sư phần mềm làm việc tại trụ sở Công ty Lầu 4 Tòa nhà STS, Số 11B, Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Tổng số 29 mẫu tin